In Ryhmätaideterapia

RYHMÄTAIDETERAPEUTIN AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2023 – 2026

Koulutus perehdyttää taideperustaisen kuvataideterapian lähestymistapoihin teoriassa ja käytännössä sekä antaa valmiudet soveltaa osaamista erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Taideterapia on yhden tai useamman taidemuodon vuorovaikutuksellista käyttöä ennaltaehkäisevässä, kuntouttavassa tai hoitotyössä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Ryhmätaideterapian koulutuksessa keskiössä on kuvallinen työskentely, johon voidaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti yhdistää muita luovia menetelmiä. Koulutus on aiemman ammattitaidon päälle rakentuvaa täydennyskoulutusta, joka antaa valmiudet toimia laaja-alaisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa hyödyntäen työskentelyssä taiteen terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Opiskelija oppii käyttämään taiteellista vuorovaikutusta jäsentyneellä ja tavoitteellisella tavalla huomioiden kokonaisvaltaisesti toiminnallisen, sosiaalisen ja psyyken tasot.

Uusi kolmevuotinen taideterapian ammatillinen koulutus alkaa 9.2.2023. Koulutus toteutuu Helsingissä. Koulutuksen tieteellisenä johtajana toimii professori, kuvataideterapeutti ja kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeutti Mimmu Rankanen (TaT), koulutus-kokonaisuuden johtajana taideterapeutti Hanna Hentinen (TaM, TK) ja kolmantena pääkouluttajana taideterapeutti ja kuvataiteilija Anna Wilhelmus. Lisäksi opettajina toimii vierailevia kouluttajia.

 

Koulutus ei ole psykoterapiakoulutusta eikä oikeuta Valviran rekisteröimään psykoterapeutti-nimikkeeseen. Roiha-instituutti on arvostettu taideterapioiden koulutustaho, jota ylläpitää Eino Roiha Säätiö.

 

Koulutusryhmään otetaan 14-16 opiskelijaa.

Pääsyvaatimukset

  1. Alalle soveltuva korkeakoulutasoinen tai vastaava pohjakoulutus terveydenhuollon, sosiaalialan, kasvatuksen tai taiteen alalta
  2. Vähintään 2 vuotta opintojen jälkeistä työkokemusta
  3. Aiemmat vähintään vuoden kestoiset taideterapian opinnot (8-30 op opetustahosta riippuen)
  4. Aiemmin läpikäyty tai koulutuksen aikana käytävä vähintään 80 tunnin kestoinen taideterapia tai psykoterapia joko yksilöterapiana tai ryhmäterapiana
  5. Tieteellisen ammattikirjallisuuden perehtymiseen riittävä englannin kielen taito

Koulutuksen kulut

Koulutuksen 2023-2026 kokonaishinta on 13.500€. Tämän lisäksi tulee haastattelumaksu 90 € ja oman taide-/psykoterapian kulut. Opintomaksu maksetaan viidessä 900 € erässä/vuosi (4.500€/vuosi). Hintaan sisältyvät koulutuksen taidemateriaalit, sähköiset oppimateriaalit ja harjoittelujen ryhmätyönohjaus.

Hakuaika: vielä muutama paikka tarjolla alkavaan koulutukseen!

Koulutukseen hakeneiden valintahaastattelut tapahtuvat zoom- haastatteluina. Haastatteluajat (45 min) annetaan hakuajan päättymisen jälkeen.

Koulutuskokonaisuuden sisällöt

Taideterapian teoria, 20 op
Ammattietiikka
Taideterapian historia
Ryhmätaideterapioiden viitekehykset
Taideterapian tutkimus ja vaikuttavuus
Arviointi taideterapiassa
Taideterapiaprosessin vaiheistus
Taidetyöskentelyn psykofyysinen prosessi
Taideterapiaryhmien vuorovaikutusprosessit
Taideterapian muutosprosessi ja vuorovaikutuksen ongelmat
Kiintymysteoria taideterapiassa

Taideterapian prosessi, 5 op
Kokemuksellinen taideprosessi ryhmässä. Erilaisiin taidemateriaaleihin ja taideterapeuttisiin instruktioihin perehtyminen oman kokemuksen kautta.

 

Asiakasryhmät ja kliiniset seminaarit, 25 op
Lasten ja nuorten taideterapia

Erityistä tukea tarvitsevien taideterapia
Kulttuurienvälisyys taideterapiassa
Taideterapia ja työhyvinvointi

Traumat ja kriisit taideterapiassa
Taideterapia ja mielenterveys

Taideterapia somaattisten sairauksien kohtaamisessa
Kliiniset seminaarit: asiakastyöhön perustuva tapausesittely koko opintoryhmälle

Taideterapiaryhmän ohjaamisen valmiudet, harjoittelu ja työnohjaus, 30 op
160 tuntia asiakasryhmien ohjausta.
Harjoitteluiden työnohjaus pienryhmissä sekä vertaistyönohjausryhmissä hyödyntäen taiteellisia ja kokemuksellisia menetelmiä.

Lopputyö, 10 op
Opitun integrointi: alan kirjallisuuteen, tutkimukseen sekä omiin työharjoittelukokemuksiin perustuva lopputyö

 

 

Koulutuspäivien ajankohdat 2023

Lähijaksot Helsingissä internaatteja lukuunottamatta.

 

 

1-2.8.2023 Koulutuksen aloitus ti 1.8 klo 14.00-19.00 ja ke 2.8 klo 09.00-11.00 Jyväskylän yliopistolla

2.-3.8.2023  Roiha-internaatti musiikki- ja tanssi-liiketerapiaopiskelijoiden kanssa ke 2.8 klo 12.00 – to 3.8 klo 17.00 Jyväskylän yliopistolla

8.9.2023 (pe) Taideterapiaryhmän muodostaminen ja turvalliset puitteet

28-29.9.2023 (to-pe) Valmistuvien ryhmätaideterapeuttien lopputyöesittelyt -seminaari.

26-27.10.2023 (to-pe) Taideterapiaprosessin kaari

23-24.11.2023 (to-pe) Työskentelyyn virittäytyminen

18.-19.1.2024  (to-pe) Taidetyöskentely ja ETC-malli

14.-15.3.2024  (to-pe) Taidetyöskentelyn reflektio ja jakaminen

18.-19.4.2024 (to-pe) Kuvien reflektointi ja jakaminen

5.-7.6.2024 (ke-pe) Työskentelyn sulkeminen ja lopetus

Elokuun alku 2024 Roiha Instituutin Internaatti musiikki- ja tanssi-liiketerapiaopiskelijoiden kanssa (31.7-2.8.2024, Huom! aika voi vielä muuttua)

Vuosien 2024 ja 2025 päivämäärät ilmoitetaan vuotta aikaisemmin. Koulutus päättyy 2026 syksyllä.

Ilmoittautumislomake aukeaa tälle sivulle vuoden 2022 alussa

Lisätietoja:

Koulutukseen ja sen sisältöön liittyvät kysymykset
Hanna Hentinen
hanna.hentinen@ihmis.fi

Hallintoon ja maksuliikenteeseen liittyvät kysymykset

Ari Korhonen

050 441 9787

einoroihasr@gmail.com

Ajankohta: 2023–2026
Paikka: Helsinki
Opettajat: Mimmu Rankanen, Hanna Hentinen ja Anna Wilhelmus sekä vierailevia kouluttajia
Opintopisteet: 90 op
Hinta: 13 500 €