In Ryhmätaideterapia

Taideterapian ammatillinen koulutus, 90 op, 2020-2023

Kiitos mielenkiinnosta. Koulutus on käynnissä. Uuteen koulutukseen haku 31.10.2022 mennessä.

 

Ryhmätaideterapeutin ammatillinen koulutus 2017 – 2020 on päättymässä.
Valmistuvien opiskelijoiden näyttely KOHTAAMISIA on avoinna yleisölle Kulttuurikeskus Sofiassa – Sofian Galleriassa pe 28.8. – 1.10.2020 os. Kallvikinniementie 35 Helsinki.  – Tervetuloa

 

Koulutus perehdyttää kuvataideterapian lähestymistapoihin teoriassa ja käytännössä sekä antaa valmiudet soveltaa osaamista erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Taideterapia on yhden tai useamman taidemuodon vuorovaikutuksellista käyttöä ennaltaehkäisevässä, kuntouttavassa tai hoitotyössä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Taideterapian koulutuksessa keskiössä on kuvallinen työskentely, johon voidaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti yhdistää muita luovia menetelmiä. Koulutus on aiemman ammattitaidon päälle rakentuvaa täydennyskoulutusta, joka antaa valmiudet toimia laaja-alaisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa hyödyntäen työskentelyssä taiteen terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Opiskelija oppii käyttämään taiteellista vuorovaikutusta jäsentyneellä ja tavoitteellisella tavalla huomioiden kokonaisvaltaisesti toiminnallisen, sosiaalisen ja psyyken tasot.

Uusi kolmevuotinen taideterapian ammatillinen koulutus alkaa 4.–7.8.2020. Koulutus toteutuu Helsingissä. Koulutuksen johtajana toimii kuvataideterapeutti ja kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeutti Mimmu Rankanen (TaT) ja kouluttajina taideterapeutti Hanna Hentinen (TaM, TK) sekä taideterapeutti ja kuvataiteilija Anna Wilhelmus. Lisäksi opettajina toimii vierailevia kouluttajia.

Koulutus ei ole psykoterapiakoulutusta eikä oikeuta Valviran rekisteröimään psykoterapeutti-nimikkeeseen. Roiha-instituutti on arvostettu taideterapioiden koulutustaho, jota ylläpitää Eino Roiha Säätiö.

Pääsyvaatimukset

1) Alalle soveltuva korkeakoulutasoinen tai vastaava pohjakoulutus terveydenhuollon, sosiaalialan, kasvatuksen tai taiteen alalta
2) Vähintään 2 vuotta opintojen jälkeistä työkokemusta
3) Aiemmat vähintään vuoden kestoiset taideterapian opinnot (8–30 op opetustahosta riippuen)
4) Aiemmin läpikäyty tai koulutuksen aikana käytävä vähintään 80 tunnin kestoinen taideterapia tai psykoterapia joko yksilöterapiana tai ryhmäterapiana
5) Tieteelliseen ammattikirjallisuuteen perehtymiseen riittävä englannin kielen taito

Koulutuksen kulut

Koulutuksen 2020–2023 kokonaishinta on 12 900 €. Tämän lisäksi tulee haastattelumaksu 90 € ja oman taide-/psykoterapian kulut. Opintomaksu maksetaan viidessä 860 € erässä/vuosi (4 300€/v.). Hintaan sisältyvät koulutuksen taidemateriaalit ja sähköiset oppimateriaalit.

Koulutuskokonaisuuden sisällöt


Taideterapian teoria, 20 op

Ammattietiikka
Taideterapian historia
Ryhmätaideterapioiden viitekehykset
Taideterapian tutkimus ja vaikuttavuus
Arviointi taideterapiassa
Taideterapiaprosessin vaiheistus
Taidetyöskentelyn psykofyysinen prosessi
Taideterapiaryhmien vuorovaikutusprosessit
Taideterapian muutosprosessi ja vuorovaikutuksen ongelmat
Kiintymysteoria taideterapiassa

Taideterapian prosessi, 5 op
Kokemuksellinen taideprosessi ryhmässä. Erilaisiin taidemateriaaleihin ja taideterapeuttisiin instruktioihin perehtyminen oman kokemuksen kautta.

Asiakasryhmät ja kliiniset seminaarit, 25 op
Lasten ja nuorten taideterapia ikääntyvien taideterapia
Erityistä tukea tarvitsevien taideterapia
Monikulttuurisuus taideterapiassa
Taideterapia työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja työuupumuksen hoidossa
Traumat ja kriisit
Taideterapia ja mielenterveys
Taideterapia ja somaattiset sairaudet
Kliiniset seminaarit
Asiakastyöhön perustuva tapausesittely koko opintoryhmälle

Taideterapiaryhmän ohjaamisen valmiudet, harjoittelu ja työnohjaus, 30 op
160 tuntia asiakasryhmien ohjausta.
Harjoitteluiden työnohjaus pienryhmissä sekä vertaistyönohjausryhmissä hyödyntäen taiteellisia ja kokemuksellisia menetelmiä.

Lopputyö, 10 op
Opitun integrointi: alan kirjallisuuteen, tutkimukseen sekä omiin työharjoittelukokemuksiin perustuva lopputyö.

Lisätietoja:
Koulutukseen ja sen sisältöön liittyvät kysymykset
Hanna Hentinen
hanna.hentinen@ihmis.fi

Hallintoon ja maksuliikenteeseen liittyvät kysymykset
Jouni Kettunen
050 4419787
jouni.kettunen@ers.fi

Ajankohta: 2020–2023
Paikka: Helsinki
Opettajat: Mimmu Rankanen, Hanna Hentinen ja Anna Wilhelmus sekä vierailevia kouluttajia
Opintopisteet: 90 op
Hinta: 12 900 € (4 300€/v.)
Valintakoemaksu: 90 €

Hakuaika: koulutus on alkanut

Hakuaika päättyy 31.5.2020

Haastattelut  etäyhteydellä
8.6. klo 18.00-18.45
9.6. klo 18.00-18.45
10.6. klo 18,00-18.45 ja 19.00-19.45
11.6. klo 18.00-18.45

Koulutuspäivien ajankohdat 2020-2021. Lähijaksot Helsingissä internaatteja lukuunottamatta.
4-7.8.2020 Eino Roiha -internaatti.
10-11.9.2020
5-6.11.2020
3-4.12.2020
21-22.1.2021
4-5.3. 2021
15-16.4.2021
9-11.6.2021
4-6.8.2021 Eino Roiha -internaatti.
9-10.9.2021
14-15.10.2021
18-19.11.2021
Vuosien 2022 ja 2023 koulutuspäivät vahvistetaan vuotta aikaisemmin.