In Musiikkiterapia

Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi, 60 op

Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomin opinnoista on hyötyä erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä sekä hoiva-, hoito- ja kuntoutustyössä. Koulutus antaa valmiuksia kohdata erilaisia ryhmiä, oppijoita ja asiakkaita sekä löytää uudenlaisia hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Musiikin terapeuttinen käyttö on mahdollista myös kohdattaessa haastavissa elämäntilanteissa olevia ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä ongelmia.

Opinnot sisältävät 55 op korkeakoulujen tutkintojen mukaisia opintoja sekä 5 op Roiha-instituutin erityisasiantuntijoiden tarjoamia opintoja.

Korkeakouludiplomi toteutetaan avoimena korkeakouluopetuksena Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Roiha-instituutin yhteistyönä. Hakeminen koulutukseen tapahtuu erillisen hakulomakkeen kautta löydät linkin alapuolelta.

Katso:

Lisätietoja koulutuksesta ja opiskelijavalinnasta
Hakulomake

Ajankohta: 4.3.2020–31.5.2021
Paikka: Jyväskylä
Opettajat: Jamkin, Jyväskylän yliopiston ja Gradian opettajia sekä Roiha-instituutin erityisasiantuntijoita
Opintopisteet: 60 op
Hinta: 900 € (15 €/op)

Hakuaika: Hakuaika on päättynyt