In Kirjallisuus

Musiikkipsykologia, 60 € /e-kirja 45 €

Musiikkipsykologia on dynaaminen ja moni-ilmeinen tieteenala, joka on viime vuosina noussut yhdeksi musiikintutkimuksen kiinnostavimmaksi ja nopeimmin kehittyväksi osa-alueeksi. Ensimmäinen suomenkielinen aihetta käsittelevä kirja julkaistiin yli seitsemänkymmentä vuotta sitten. Musiikkipsykologia-kirjan ensimmäinen painos julkaistiin runsas kymmenen vuotta sitten. Tänä aikana ala on kehittynyt ja uusia näkökulmia on syntynyt. Toisessa painoksessa näitä uusia suuntauksia on tuotu mukaan ja ensimmäisessä painoksessa julkaistuista artikkeleita osaan on tehty päivityksiä.
Musiikkipsykologia-kirja tarjoaa katsauksen tämän tieteenalan ajankohtaisiin näkökulmiin. Opiskelijalle tai muuten alasta kiinnostuneelle kirja antaa perustiedot musiikkipsykologian tutkimuskohteista ja -menetelmistä. Tutkijalle kirja tarjoaa luontevan tavan perehtyä musiikki-psykologian viimeaikaisiin kansainvälisiin tutkimuksiin ja suomalaisen tutkimuksen saavutuksiin. Kirja tarjoaa kuvan laaja-alaisesta tutkimuskentästä, joka käy aktiivista vuoropuhelua sekä psykologian että musiikkitieteen kanssa, ja sijoittuu monien erilaisten lähestymistapojen rajapintaan. Eri tieteenaloja edustavissa artikkeleissa on kuitenkin kuultavissa yhteinen sävel: kiinnostus musiikkiin ja pyrkimys ymmärtää sitä osana ihmisen toimintaa.
Kirjan tavoitteena on lisätä entisestään kiinnostusta musiikkipsykologiaa kohtaan ja vahvistaa tieteenalan kehitystä Suomessa. Kirja avaa kiinnostavia näkökulmia myös monille lähitieteille, kuten esimerkiksi kasvatustieteelle, aivotutkimukselle , sosiologialle ja tietojenkäsittelytieteelle.

Toim. Louhivuori – Saarikallio – Toiviainen
Kustantaja: Eino Roiha -säätiö
ISBN: 978-952-94-5975-9
Hinta: 60 €, opiskelijahinta 50€, e-kirja 45 €
Lähetyskulut: 10 €