kirjallisuusterapia

Kirjallisuusterapia eli sanataideterapia on luova taideterapiamuoto, jossa terapeuttisessa vuorovaikutuksessa käytetään valmista kirjallista aineistoa tai itse tuotettua tekstiä. Runot, novellit, videot ja monet muut aineistot antavat mahdollisuuden tarkastella kokemuksia ja tunteita turvallisesti, monipuolisesti ja luovasti. Myös ohjaajan tai ryhmön palaute ovat osa kirjallisuus- ja sanataideterapiaa.

Terapiamuodon tavoitteita ovat minän vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen. Kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja niin lasten, nuorten ja aikuisten kuin ikääntyneidenkin elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Koulutukset soveltuvat sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle sekä eri alojen taiteen ja kulttuurin parissa toimiville.

Sanat. Tunne. Ilmaisu.