musiikkiterapia

Musiikkiterapia on luova kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä, kuten rytmiä, harmoniaa ja melodiaa käytetään terapiavuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Musiikin avulla voidaan muun muassa aktivoida alitajuista mielenmaisemaa ja käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti, symbolisen etäisyyden päässä. Musiikin fysiologisia vaikutuksia voidaan käyttää myös kehon stimuloimisessa, rauhoittamisessa tai kivun hoidossa.

Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, fyysisten, neurologisten sekä sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu terapiamuodoksi kaiken ikäisille, eikä asiakkaalta edellytetä musikaalisia taitoja. Musiikkiterapeutin koulutukset sopivat esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen sekä erikoissairaanhoidon ammattilaisille.

Rytmi. Ääni. Kokemus.