Taideterapia

Taideterapiassa luova kuvallinen työskentely toimii terapian vuorovaikutuksen keskeisenä menetelmänä. Työskentely taidemateriaalien ja värien parissa mahdollistaa tunteiden ja kokemusten ilmaisun, käsittelyn sekä pohdinnan vuorovaikutuksessa terapeutin ja ryhmän kanssa. Terapian tavoitteena on edistää muun muassa asiakkaan itsetuntemusta, tunteiden käsittelyä, sosiaalisia taitoja ja psyykkistä hyvinvointia. Ryhmässä olo mahdollistaa luovan vuorovaikutuksen ja kokemusten jakamisen erilaisten ihmisten kanssa.

Taideterapia soveltuu kaikenikäisille eikä edellytä asiakkailta taiteellista erityisosaamista. Ryhmätaideterapiaa voidaan käyttää niin mielenterveyden kuin sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyssä, aikuisten toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisessä tai palauttamisessa sekä lasten, nuorten ja erityisryhmien kehitystä tukevina interventioina. Koulutukset soveltuvat kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalojen ammattilaisille.

Taide. Vuorovaikutus. Vertaistuki.

KOHTAAMISIA – Sofian galleria 28.8.-1.10.2020
Ryhmätaideterapian valmistuvat opiskelijat – Roiha instituutti 2017-2020

Kulttuurikeskus Sofia – Kallvikinniementie 35, Helsinki
Avoinna ma-la klo 8.00-17.30
iltaisin ja su sopimuksen mukaan, puh 010 227 900