Tanssi-liiketerapia

Tanssi-liiketerapia (TLT) on luova taideterapiamuoto, jossa painotetaan keho-mieli-yhteyttä sekä luovan prosessin merkitystä terapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa. Terapiassa hyödynnetään erityisesti somaattisen muistin kautta tapahtuvaa työskentelyä. Tanssi-liiketerapian toiminnallisuus tekeekin siitä toimivan työskentelymuodon myös silloin, kun asiakas syystä tai toisesta ei pysty verbaaliseen psykoterapeuttiseen työskentelyyn.

Liikkeellisen vastavuoroisuuden ja turvallisuuden kautta voidaan rakentaa terapeuttinen suhde, joka on tärkeä muutosta mahdollistava tila. Tanssi-liiketerapia ei vaadi osallistujalta tanssin osaamista tai erityistä fyysistä kuntoa eikä siinä keskitytä tanssin opettamiseen. Koulutukset sopivat esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan sekä tanssi- ja liikunta-alan ammattilaisille.

Tanssi. Liike. Ilmaisu.