Eino Roiha -säätiö


Jyväskyläläinen Eino Roiha -säätiö on perustettu edistämään luovien taideterapioiden kuten tanssi-liike- ja kuvataideterapian sekä erityisesti musiikkiterapian, -kasvatuksen ja -tieteen ja esittävän säveltaiteen tutkimusta sekä tutkimustulosten soveltamista kuntoutuksessa, pedagogiikassa ja musiikkialan ammattien käytäntöjen kehittämisessä. Eino Roiha -säätiö ylläpitää Eino Roiha -instituuttia ja Vibroakustisen terapian koulutus- ja tutkimuskeskus VIBRACia.

Taide. Tutkimus. Soveltaminen.

Historia

Jyväskyläläinen Eino Roiha -säätiö on perustettu vuonna 2002. Säätiön perustajatahoja ovat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kaupunki ja kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen.

Eino Roiha -säätiö on saanut nimensä musiikin monitaitaja Eino Roihalta (1904–1955), joka toimi Jyväskylän Seminaarissa ja sittemmin Kasvatusopillisessa korkeakoulussa musiikin lehtorina vuosina 1930–1948. Vaikeat sotavuodet vaikuttivat monella tavoin kansalaisten elämään. Eino Roiha palveli rintamalla taistelulähettinä ja hoiti myös tarvittaessa siviilityötään. Hän teki tutkimus- ja sävellystyötä sekä toimi pianistina, kuoronjohtajana ja kapellimestarina. Saksankielisen väitöskirjan (Helsingin yliopisto 1941) aiheena on Sibeliuksen sinfonioiden muotoanalyysi.

Helsingin väliaikaisen Opettajakorkeakoulun rehtori Martti Hela kutsui Eino Roihan musiikinlehtoriksi vuonna 1948. Tällöin hän muutti perheineen Helsinkiin. Eino Roiha nimitettiin myös Helsingin yliopiston musiikkitieteen dosentiksi. Musiikintutkimus- ja sävellystyö jatkui.

Eino Roihan erityisenä mielenkiinnon kohteena oli musiikkipsykologia ja -kasvatus. Hän julkaisi vuonna 1949 laajan suomenkielisen musiikkipsykologian oppikirjan ”Musiikkipsykologia” ja loi näin pohjaa suomalaiselle musiikkipsykologian opetukselle ja tutkimukselle. Samana vuonna perustettiin Suomen Nykymusiikkiseura ry. Eino Roiha oli sen ensimmäinen puheenjohtaja. ISME (International Society for Music Education) oli tärkeä foorumi monipuoliselle musiikkikasvattajalle. Hän oli mukana musiikkipedagogi- ja pianistipuolisonsa Aune-Martta Roihan kanssa yhdistyksen kongresseissa Brysselissä 1950 ja Pariisissa 1953. Nykymusiikkia käsittelevä perusteos On the Theory and Technique of Contemporary Music ilmestyi hänen kuolemansa jälkeen 1956. Gummerus toimi Roihan  kustantamona.

Eino Roihan tytär Leena-Maija Alho valottaa kirjoittamassaan kirjassa, Eino Roiha – isäni, Eino Roihan ammatillisen ja julkisen toiminnan taustaa sekä korostaa turvallisen ja vastuuntuntoisen perheenisän osuutta jokapäiväisessä elämässä.

Hallinto

Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 6 muuta jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä nimeää Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Kauko Sorjonen, Niilo Mäki -säätiö ja Keski-Suomen Konservatorion -säätiö kukin yhden jäsenen. Valtuuskunta nimittää hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston jäsenet vuonna 2021:

Hannu Ikonen (pj.), Niilo Mäki -säätiö
Leena-Maija Alho, Eino Roihan perikunta
Jarkko Hautala, Niilo Mäki instituutti
Emma Kostiainen, Kauko Sorjonen
Anneli Rahn, Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö
Mariana Siljamäki, Jyväskylän yliopisto
Aarne Vesterinen, Jyväskylän kaupunki

Eino Roiha –säätiön hallitus vuonna 2021:

Jaakko Erkkilä (pj.)
Suvi Saarikallio (varapj.)
Eva Halme
Raija Lundahl
Esa Ala-Ruona
Jarmo Kivelä
Iina Karjalainen

Varajäsenet:

Marko Punkanen
Jukka Louhivuori
Leena Kangastalo
Kare Norvapalo
Sirpa Eskelä-Haapanen
Hanna Kupari
Anne-Mari Kunelius