In Kirjallisuus

Luova ja terapeuttinen liike lasten kehityksen tukena, 20 €

LitT, FM, tanssiterapeutti Maarit Ylösen kirja tanssin ’parantavasta voimasta’ on pienimuotoinen tutkielma siitä, millä tavoin ihmisen esireflektiivinen ja ei-kielellinen liike saa vähin erin rinnalleen kielen ilmaisukeinokseen ja miten kieli puolestaan taipuu ja antaa tilaa uusille ruumiillisille kokemuksille. Kyse on dialogista paitsi oman itsen myös toisten kanssa ja tässä moneen suuntaan kulkevien siltojen rakentamisessa tuntuu erityisesti tanssiterapialla olevan mainiot mahdollisuudet.

Voisikin ajatella, että kognitiivisen ja rationaalisen perinteen kieleen tukeutuva terapia ontuu toista jalkaansa; kaikkea ruumiillista ja koettua ei edes tarvitse kielellistää vaan usein riittää se, että on mahdollisuus ja lupa vain olla ja tuntea. Lasten parissa toteutettu tanssiterapiatutkimus toki liikkuu myös lasten ja ohjaajan (tutkijan) kertomusten ympärillä unohtamatta kuitenkaan niiden ruumiillisten kokemusten perustaa, olipa sitten kyse vaikka Zorro-elokuvan virittämistä assosiaatioista.

Kirjan yksi juonilanka kulkee siinä, että löytääkseen turvalliset rajat itselleen täytyy ensin rikkoa toisten näkemät tai määrittämät rajat.

Kirjoittaja: Maarit E. Ylönen
Kustantaja: Eino Roiha -säätiö
ISBN: 978-952-94-0278-6
Hinta: 20 €
Lähetyskulut: 5 €