koulutukset

Roiha-instituutin tarjoamat taideterapiakoulutukset tukevat kuntoutus- ja hoityötä sekä antavat voimavaroja eri alojen ammattilaisten omaan työskentelyyn. Taideterapioissa erilaisia taiteellisia ilmaisumuotoja käytetään välineenä esimerkiksi itsetuntemuksen, tunteiden käsittelyn sekä sosiaalisten taitojen edistämisessä. Terapian välineenä voi toimia esimerkiksi musiikki, tanssi, kirjoittaminen tai maalaus.

Terapiamuotoihin ei liity taiteellisia tavoitteita, eivätkä ne vaadi erityistä osaamista taidealoilta. Useiden taideterapioiden toiminnallisuus tekee niistä toimivia työskentelymuotoja myös silloin, kun asiakas syystä tai toisesta ei pysty verbaaliseen psykoterapeuttiseen työskentelyyn. Koulutukset soveltuvat sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle sekä eri alojen taiteen ja kulttuurin parissa toimiville.

Keho. Mieli. Ilmaisu.