Tervetuloa opiskelemaan Roiha-instituuttiin!

Roiha-instituutti tarjoaa taideterapiakoulutuksia, jotka tukevat kuntoutus- ja hoityötä sekä antavat voimavaroja eri alojen ammattilaisten omaan työskentelyyn. Terapian välineenä voi toimia esimerkiksi musiikki, tanssi, kirjoittaminen tai kuvataide.

Koulutukset soveltuvat sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle sekä eri alojen taiteen ja kulttuurin parissa toimiville. Löydä oma kurssisi yllä tai Koulutukset-valikosta.

Tervetuloa opiskelemaan!

Eino Roiha säätiö etsii uutta TOIMITUSJOHTAJAA.

Eino Roiha säätiö on perustettu v. 2002 ja ylläpitää mm. erilaisia koulutuksia järjestävää Roiha instituuttia, joka on tällä hetkellä ainoa maassamme musiikkiterapian, tanssi-liiketerapian ja ryhmätaideterapian ammattiopintoja toteuttava oppilaitos. Lisäksi instituutti järjestää lyhyempiä täydennyskoulutuksia taideterapia-, hoito- ja kasvatusaloille. Instituutissa opiskelee n. 80-100 opiskelijaa, joista kolmevuotisissa ammatillisissa koulutuksissa on noin 2/3.

Koulutusten lisäksi säätiö harjoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joiden hallinnointi kuuluu toimitusjohtajan tehtäviin. Vibroakustisen terapian koulutus- ja tutkimuskeskus – Vibrac on osa säätiön toimintaa.

Tehtävään hakijalle eduksi luetaan:

  • Taide- ja psykoterapiakontekstin tunteminen ja näihin liittyvät pätevyydet
  • Muu säätiön toiminnan kannalta keskeinen asiantuntemus kuten pedagoginen osaaminen ja kokemus, musiikkiin tai muihin taiteisiin liittyvä erityisasiantuntemus, koulutus ja kokemus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä (erityisesti opetuksen suunnittelu ja koordinointi, talous- ja projektihallinto tms.)
  • Erilaisten koulutusorganisaatioiden tuntemus ja kokemus niissä toimimisesta
  • Hyvät yhteistyöverkostot säätiön kannalta keskeisten toimijoiden näkökulmasta (terveydenhuollon ala, koulutusala yleisesti ottaen, musiikki- ja taideala)
  • Hyvät yhteistyö- ja tiimityövalmiudet sekä kyky säätiön toiminnan innovatiiviseen kehittämiseen

Tehtävä alkaa touko-kesäkuussa 2021. Tehtävän alkamisesta voidaan neuvotella.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään jättämään 20.11.2020 mennessä alla olevaan säätiön osoitteeseen tai sähköpostilla  jouni.kettunen@roihainstituutti.fi  Tarvittaessa kutsumme hakijan haastatteluun Jyväskylään Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle erikseen sovittuna aikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Jouni Kettunen, p. 050 441 9787.

Eino Roiha säätiön hallituksen puolesta

Jouni Kettunen, toimitusjohtaja
Eino Roiha säätiö
PL 35 (M)
40014 Jyväskylän yliopisto
www.roihainstituutti.fi

Eino Roiha -säätiö kustantaa luoviin terapiamuotoihin liittyvää kirjallisuutta osana taiteen, taideterapian ja taidekasvatuksen sekä sen tutkimuksen ja tutkimustulosten soveltamisen edistämistyössä

Selaa ja tilaa kirjoja »

Yhteistyötahot: