In Musiikkiterapia

Musiikkiterapian ammattiopinnot, 180 op

Musiikkiterapeutin koulutukseen ei ole muodollisia pääsyvaatimuksia, mutta ammattipätevyys edellyttää perustason ammattitutkintoa. Tavallisimmin koulutukseen hakeutuvat ovat esimerkiksi lähihoitajia, sairaanhoitajia, ohjaajia, varhaiskasvattajia, erityiskasvattajia, musiikin opettajia, muusikoita tai kanttoreita.

Musiikkiterapeutin ammattiopinnot käsittävät avoimessa yliopistossa opiskeltavat musiikkiterapian perusopinnot 25op, musiikkiterapian aineopinnot 50op ja psykologian perusopinnot 25op. Nämä voidaan suorittaa myös Roiha instituutin kliinisten opintojen ohessa. Perus- ja aineopinnot järjestetään avoimissa yliopistoissa eri puolilla Suomea.

Roiha instituutti järjestää kolmivuotisen kliinisen koulutuksen 80op. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Kontaktiopetus tapahtuu pääasiassa perjantaisin (12 pv/lukukausi, yht. 72 pv). Lähiopetuspäiviin sisältyvät ryhmämuotoiset omaterapia- ja työnohjausprosessit (sisältyvät koulutuksen hintaan) sekä menetelmäkoulutusta. Koulutukseen kuuluu myös terapiaharjoittelut omalla paikkakunnalla. Lisäksi kukin opiskelija suorittaa klinikkaharjoittelun opiskelupaikkakunnalla yhden lukukauden aikana (12 torstaipäivää). Kahtena kesänä on lisäksi kesäopetusta (viikko kesäkuussa ja viikko elokuussa).

Hakuaikaa on jatkettu 31.10.2020 saakka.
Valintakokeet järjestetään keskiviikkona 18.11.2020

Koulutus alkaa perjantaina 15.1.2021. Valintakoekutsussa ilmoitetaan tilaisuuden alkamisaika.

Lisätietoa musiikkiterapian perus- ja aineopintojen opiskelupaikoista  ja sisällöistä löydät osoitteista:

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/musiikkiterapia
www.ammattinetti.fi

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Jouni Kettunen, toimitusjohtaja
Roiha -instituutti
jouni.kettunen@roihainstituutti.fi
050 441 9787 

Ajankohta: 1/2021–12/2024
Paikka: Jyväskylä
Opettajat: useita
Opintopisteet: 180 op
Hinta: 15 660 € (5 220 €/vuosi)
Valintakokeet: 18.11.2020
Valintakoemaksu: 120 €
Hakuaika: päättyy 31.10.2020

Hakemukseen tulee liittää cv, mistä näkyy hakijan opiskelu- ja työkokemus. Hakemusten perusteella hakija kutsutaan yhden päivän kestävään valintakokeeseen.