In Musiikkiterapia

Perhekeskeinen musiikkiterapia -koulutus musiikkiterapeuteille,  12 op

TAVOITTEET

Perhekeskeinen musiikkiterapia -koulutuksessa perehdytään laajasti musiikkiterapian kentässä käytettäviin perhekeskeisiin työtapoihin ja -malleihin eri kohderyhmiin liittyen (mm. kehitysvammaiset, keskittymis- ja oppimisvaikeudet, vuorovaikutus- ja kiintymyshäiriöt) sekä tutustutaan dialogisen perhetyön perusfilosofiaan ja menetelmiin. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa musiikkiterapeuttien kykyä tehdä työtä erilaisten vanhempien kanssa vanhempainohjaustilanteissa sekä antaa valmiuksia toteuttaa musiikkiterapiaa perhekeskeisestä viitekehyksestä käsin.

TYÖTAVAT

Koulutus perustuu prosessioppimiseen ja edellyttää aktiivista läsnäoloa sekä valmiutta tutkia omia toiminta- ja ajattelutapoja. Lähiopetuspäivät toteutetaan osallistavina, ja työskentelyssä vuorottelevat alustukset, keskustelut, harjoitukset, reflektiot ja työnohjaus. Jokaiseen lähiopetusjaksoon valmistaudutaan tekemällä kulloiseenkin aiheeseen liittyvä reflektiivinen tehtävä. Oppimista tukevat lisäksi kirjallisuuden ja artikkeleiden lukeminen sekä omien työskentelytapojen tutkiminen työharjoittelun keinoin.

RAKENNE

Perhekeskeinen musiikkiterapia -koulutus sisältää 5 kahden kouluttajan ohjaamaa lähiopetusjaksoa, perjantai- iltaisin ja lauantai- päivisin. Etäopiskelu koostuu lähiopetusjaksoon valmistautumisesta, kirjallisuuteen perehtymisestä sekä oman asiakastyön kehittävästä tutkimisesta. Koulutus sisältää 65 lähiopetustuntia, 265 tuntia omaa työskentelyä ja se on laajuudeltaan 12 opintopistettä.

KOULUTTAJAT

Päivi Jordan-Kilkki on Musiikin Maisteri, kouluttajapsykoterapeutti, musiikki- ja perheterapeutti ja työnohjaaja. Päivillä on pitkä työkokemus musiikkiterapeuttina ja vanhempainohjaajana niin lastenpsykiatriassa ja -neurologiassa kuin neuropsykiatriassa. Nykyisin hän työskentelee myös perheterapeuttina ja työnohjaajana toimien myös psykoterapia- ja työnohjaajakoulutusten kouluttajana.

Kirsi Tuomi on FM musiikkiterapeutti, Theraplay – ja DDP –vuorovaikutusterapeutti sekä työnohjaaja. Kirsi toimii yksityisenä ammatinharjoittajana erityisesti sijais- ja adoptioperheiden, lastensuojelun ja lastenpsykiatrian alalla terapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana. Hän tekee pikkulasten musiikkiterapiaan liittyvää väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon.

Koulutus siirtyy aloitettavaksi keväällä 2021.

Lisätietoja:

Jouni Kettunen
050 4419787
jouni.kettunen@roihainstituutti.fi

Ajankohta: Koulutus siirtyy aloitettavaksi keväällä 2021
Paikka: Dialogic Oy:n toimitilat os. Upseerinkatu 1-3 Leppävaara, Espoo
Opettajat: Päivi Jordan-Kilkki ja Kirsi Tuomi
Opintopisteet: 12 op
Hinta: 1300€ / 850€ (Roiha instituutin opiskelijat)
Hakuaika: päättyy 30.11.2020

  • Ilmoittaudu kurssille:

  • Työpaikan tiedot

  • Kurssimaksu

  • Liitteet

  • Pudota tiedostot tähän tai
    Sallitut tiedostomuodot: pdf.
    Lataa tähän vapaamuotoinen hakemus PDF-muodossa.