Hakuaika päättyy 31.10.2022
Koulutus alkaa 9.2.2023

Koulutus perehdyttää taideperustaisen kuvataideterapian lähestymistapoihin teoriassa ja käytännössä sekä antaa valmiudet soveltaa osaamista erilaisten asiakasryhmien kanssa.

Taideterapia on yhden tai useamman taidemuodon vuorovaikutuksellista käyttöä ennaltaehkäisevässä, kuntouttavassa tai hoitotyössä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla. Ryhmätaideterapian koulutuksessa keskiössä on kuvallinen työskentely, johon voidaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti yhdistää muita luovia menetelmiä. Koulutus on aiemman ammattitaidon päälle rakentuvaa täydennyskoulutusta, joka antaa valmiudet toimia laaja-alaisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa hyödyntäen työskentelyssä taiteen terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Opiskelija oppii käyttämään taiteellista vuorovaikutusta jäsentyneellä ja tavoitteellisella tavalla huomioiden kokonaisvaltaisesti toiminnallisen, sosiaalisen ja psyyken tasot.

Uusi kolmevuotinen taideterapian ammatillinen koulutus alkaa 9.2.2023. Koulutus toteutuu Helsingissä. Koulutuksen tieteellisenä johtajana toimii professori, kuvataideterapeutti ja kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeutti Mimmu Rankanen (TaT), koulutus-kokonaisuuden johtajana taideterapeutti Hanna Hentinen (TaM, TK) ja kolmantena pääkouluttajana taideterapeutti ja kuvataiteilija Anna Wilhelmus. Lisäksi opettajina toimii vierailevia kouluttajia.

Koulutus ei ole psykoterapiakoulutusta eikä oikeuta Valviran rekisteröimään psykoterapeutti-nimikkeeseen. Roiha-instituutti on arvostettu taideterapioiden koulutustaho, jota ylläpitää Eino Roiha Säätiö.