In Tanssi-liiketerapia

Tanssi-Liiketerapian erikoistumiskoulutus 2, 115 op

Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn – Tanssi-Liiketerapian ammatilliset opinnot

Haku tanssi-liiketerapian seuraavaan ammatilliseen koulutukseen aukeaa tammikuussa 2021. Tanssi-Liiketerapian ammatillisten opintojen tavoitteena on, että osallistuja osaa käyttää tanssi-liiketerapiaa psykoterapeuttisena hoito- ja kuntoutusmuotona työnohjauksen alaisena ja saa valmiudet toimia tanssi-liiketerapian tehtävissä.

Roiha-instituutin tanssi-liiketerapian ammatillisten opintojen taustateorioina ovat traumapsykoterapian, somaattisen psykologian, ratkaisukeskeisen ja narratiivisen psykoterapian ja varhaisen vuorovaikutuksen teoriat. Sen ytimenä ovat objekti- ja kiintymyssuhdeteoriat sekä kiintymyssuhteisiin liittyvä tutkimustieto sekä näiden pohjalta kehittyvä psykoterapeuttinen ja kehityspsykologinen teoria. Lisäksi tanssi-liiketerapia nojaa taideterapioiden, luovuuden, ruumiillisuuden ja positiivisen psykologian teorioihin ja tutkimustietoon.

Uusi kolmevuotinen koulutusryhmä aloittaa opinnot syyskuussa 2021. Koulutus toteutuu Jyväskylässä. Koulutuksen johtajana toimii tanssi-liiketerapeutti, musiikkiterapeutti, traumapsykoterapeutti VET, kouluttaja Marko Punkanen (FT) ja kouluttajina tanssi-liiketerapeutti, psykologi Päivi Pylvänäinen (PsT), tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti VET, työnohjaaja Maarit Ylönen (LitT, FM), Laban/Bartenieff Liikeanalyytikko, somaattinen liiketerapeutti, tanssi- ja esitystaiteilija Satu Palokangas Lisäksi koulutuksessa opettaa vierailevia asiantuntijakouluttajia. Koulutusterapeutteina toimivat tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti VET Auli Kurvinen ja psykoterapeutti VET, tanssi-liiketerapeutti Tanja Pihlaja.

Koulutus ei ole psykoterapiakoulutusta eikä oikeuta Valviran rekisteröimään psykoterapeutti-nimikkeeseen. Eino Roiha -säätiö ylläpitää Roiha-instituuttia, joka on arvostettu taideterapioiden koulutustaho.

Pääsyvaatimukset

1) Alalle soveltuva korkea- tai opistoasteen tutkinto tai vastaava pohjakoulutus terveydenhuollon, sosiaalialan, kasvatuksen tai taiteen alalta
2) Vähintään 2 vuotta opintojen jälkeistä työkokemusta
3) Roiha-instituutin tanssi-liiketerapian perusopinnot (30 op) tai muu vastaava tanssi-liiketerapian perusopintokokonaisuus
4) Tieteelliseen ammattikirjallisuuteen perehtymiseen riittävä englannin kielen taito

Koulutuksen kulut

Koulutuksen 2021–2024 kokonaishinta on 13 500 €. Opintomaksu maksetaan viidessätoista 900 € erässä. Hintaan sisältyvät ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia (120 tuntia), ryhmämuotoinen työnohjaus (120 tuntia) ja sähköiset oppimateriaalit.

Koulutuskokonaisuuden sisällöt


Orientoivat opinnot, 2 op

Oman tanssi-liiketerapeuttisia valmiuksia koskevan osaamisanalyysin sekä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen.

Asiakastyöskentelyn ja kliinisen työn periaatteet sekä omien arvolähtökohtien tiedostaminen, ihmiskäsitys ja eettisyys terapiatyössä.

 

Tanssi-liiketerapiatieto, 30 op
Tanssi-liiketerapia psykoterapian erityissovelluksena ja kuntoutusmuotona

Ruumiillisuus, kehotietoisuus, kehontuntemus, liikehavainnointi

Arviointi tanssi-liiketerapiassa

 

Hoito- ja kuntoutustieto, 9 op
Psykiatrian perusteet

Psykoterapian keskeiset teoriat ja psykoterapiatyön periaatteet

Erityistä tukea tarvitsevien tanssi-liiketerapiakuntoutus

Muut taideterapiat

 

Tutkijan taidot, 9 op
Johdatus tanssi-liiketerapian tutkimukseen

Proseminaari

Loppututkielma

 

Kliiniset opinnot, 40 op

Koulutusterapiaprosessi (120 tuntia), työnohjausprosessi (120 tuntia) ja asiakas- ja potilasharjoittelua (300 h)

 

Psykologian perusopinnot tai psykoterapian valmentavat opinnot, 25 op (opiskelija tekee nämä opinnot omalla kustannuksellaan, mikäli niitä ei ole tehtynä ennen tätä koulutusta)

Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake ja palauttamalla se 31.3.2021 mennessä Marko Punkaselle: marko@nyanssi.net

Hakulomake PDF ja WORD muodossa.

Haastattelut ovat 5.-6.5.2021.

Lisätietoja:

Marko Punkanen
marko@nyanssi.net

Ajankohta: syyskuu 2021–kesäkuu 2024
Paikka: Jyväskylä
Opettajat: Marko Punkanen, Päivi Pylvänäinen, Maarit Ylönen, Satu Palokangas, Auli Kurvinen ja Tanja Pihlaja sekä vierailevia kouluttajia
Opintopisteet: 115 op
Hinta: 13 500 €

Hakuaika: tammi-maaliskuu 2021